chakra advies

Chakra’s zijn energiecentra in het lichaam, die in ‘gezonde’ toestand de energie vlot laten doorstromen van hoofd tot voeten en omgekeerd. Maar door externe (vanuit de maatschappij) of interne (vanuit het eigen denken) redenen kan de energie worden verstoord of zelfs geblokkeerd. Tijdens een sessie chakra advies wordt in een gesprek samen gezocht naar waar er blokkades, in lichaam en geest, zitten. Op basis van de verkregen informatie worden mogelijke oplossingen aangeboden.

Chakra advies:

• heeft tot doel:
 - de energie weer te laten stromen
 - evenwicht tussen lichaam en geest te brengen
 - inzichten over het eigen zijn te verkrijgen
• kan zijn:
 - massage
 - therapie
 - lichaamsoefeningen
 - gesprek
 - doorverwijs naar arts
• duurt een uur (eerste gesprek)
• duurt een half uur of een uur (vervolggesprek)

contra-indicatie:

geen

prijs:

60€ eerste gesprek, 30-60€ vervolggesprek